هوايي ډګر

هوایی ډګر

الف - چیک


1. د ټکټ سر
2. د ټکټ ایجنټ
3. ټکټ
4. د رارسیدو او لیږد څارنه

ب. امنیت


5. امنیتي پوستې
6. ساتونکی ساتونکی
7. د ایکسری ماشین
8. د فلزي ډایکټر

ج. ګیټ


9. د چیک چیک
10. د سپریدو اجازه
11. ور
12. د انتظار ساحه

13. د رخصتۍ موقف / snack bar
14. د ډاليو هټۍ
15. د وړیا وړ دوکان

د بکسونو ادعا کول


16. د سامان سامان ادعا (ساحه)
17. د سامان سامان کارول
18. لاسلیک
19. د سامان سامان
20. د جامو بسته
21. پنډ او بار
22. پورټر / اسکاپپ
23. (سامان) ادعا کوي

E. ګمرک او مهاجرت


24. ګمرك
25. د ګمرک مدير
26. د ګمرکي اعلاناتو فورمه

27. مهاجرت
28. د کډوالو مامور
29. پاسپورت
30. ويزې