څو بجې دي

وخت

کال، میاشتې، موسمونه، وخت | د ماشومانو لپاره لغت

څو بجې دي؟

څو بجې دي؟ نیمایی. ښوونځي تھ لاړ شئ. ناوخته مه مه!
څو بجې دي؟ لس نيمې. د لوبې کولو لپاره. راشئ، بین!
څو بجې دي؟
نیمایی
د ټولو لپاره د خوړو وخت
څو بجې دي؟ نيمايي درې.
راځه چي کور ته ځو.
اوس موږ آزاد یو!

 1. یوه بجه
 2. پنځه تیره برخه
 3. لس تیره
 4. (الف) تیره برخه
 5. یو ویشت کلن
 6. پنځه ویشت کلن
 7. نیمایی
 8. له پنځو څخه تر دوو پورې
 9. له دوه څخه تر دوه پورې
 10. (الف) له دریو څخه تر دریو میاشتو پورې
 11. له لسو څخه تر دوه پورې
 12. پنځه تر دوه پورې

دقیقو سره دقیقو استعمال کړئ ته او په تېرو کله چې دقیقو شمیر پنځه نه وي، لس، پنځلس، شل یا پنځه پنځوس،
د بیلګې په ډول درې دقیقو شپږو تیرې تیرې تیرې نه وې.

شپه ورځ
12 AM، 12
دوهمه، شپې
ساعت، ساعت

9 سهار سهار اته بجې
د ماسپښین ماسپښین
د ماسپښین د پنجشنبې په ورځ د ماسپښین په 5 بجو
د ماسپښین په اوه بجو بجو
د زینکس نږدې / تقریبا اته بجې
8.02 له اتو څخه وروسته
د شپې ناوخته د شپې شپیته بجې
12.00 د شپې نیمه

د وخت - شمېره، نېټه، وخت - د عکس لغت

د وخت - شمېره، نېټه، وخت - د عکس لغت

1. ساعت

2. ساعت لاس

3. دقیقو لاس

4. دویم لاس

5. مخ

6. (ډیجیټل) لید

7. (انالاژ) څار

د وخت - شمېره، نېټه، وخت - د عکس لغت

8. دولس بجو (نیمایی)

9. دولس بجې (دوکان / منځنی)

10. اوه (بجې)

11. اوه اوه پنځه / پنځه وروسته له اوه

12. اوه لس / لس وروسته اوه

13. اووه پنځلس /

14. اووه ویشت ویشت کلن وروسته

د وخت - شمېره، نېټه، وخت - د عکس لغت

15. اوه دیرش

16. اوه دیرش / پنځه / پنځه پنځوس پورې

17. اووه څلويښت / اته ويشتمه

18. اوه څلويښت پنځه / (الف) له اتو څخه تر اتو پورې

19. اووه پنځوس / لس ته اته

20. اووه پنځوس پنځه / پنځه اتیا

21. په سهار کې اته بجې / اته (بجې)

22. د ماښام اته بجې / اته (بجې)