د ټولنې بنسټونه

د ټولنې بنسټونه


د پولیسو مرکز
د اور وژونکی سټیشن
C روغتون
د D د کلي هال / د ښار خونه
د تفریح ​​مرکز
F ډمپ
د ماشوم پاملرنې مرکز H لوړ مرکز
زه چرچ یم د کلی عبادتګار ک جومات L مندر

د 1 بیړني عملیات
د 2 پولیس افسر
د 3 پولیس موټر
د ایکس این ایم ایکس آگ انجنی
د 5 د اور وژونکي
د 6 بیړنی خونه
7 EMT / پاریمیک
8 ایمبولینس
د 9 ښاروال / ښار مدیر
د 10 غونډو خونه
11 جم
د 12 فعالیتونو رییس
د 13 لوبې کوټه
د 14 تامین پول
د 15 روغتیا ساتنې کارمند
د 16 ریسرچ مرکز
د ماشوم د پاملرنې کارګر 17
د 18 نرسری
د 19 لوبغالی
د 20 لوی کارکونکي / لوړ رتبه کارکونکي