د زده کونکو محلي او محاکمه

د زده کونکو محلي او محاکمه

1-2 اوږد لنډ
3-4 تنفس - کڅوړه
5-6 لوی / لوی - کوچنی
7-8 لوړ ټیټ
9-10 فینسي- ساده
11-12 درنه رڼا
13-14 تور تیاره
15-16 پراخه ګرانه
17 کالر ښایسته
18 لیږل شوی او زړ شوی جیب
19 مات شوي زپ
20 ورک شوې تڼۍ
21 سکرټ لنډ کړئ
22 آستین اوږدوي
23 په جاکټ کې ځي
24 پتلۍ پریږدئ
25 فکس / سیمی ترمیم