وني، ګلونه، نباتات

تورونه، فلورونه او پلانونه


1. ونه
2. پاڼي پاڼې
3. ټوټه
4. څانګې
5. ټیټ
6. ټکی
7. چرګ
8. ريښه

9. انجکشن
10. شنک

11. سپي لرګي
12. هټۍ
13. میګولیا
14. ایلم
15. چیری
16. کج

17. Birch
18. میپل
19. اوک

20. پائن
21. لرګي
22. (ژړل) الوتونکی

23. ګل
24. پوټکی
25. پستول
26. غلا
27. ډډ
28. کلی
29. بوږه
30. بلب

31. کریسټیمم / مور
32. ډفودیل
33. ډیری
34. باغیا
35. لیلی
36. پنډی
37. پوتینیا
38. باغی
39. ګلاب
40. د لمر ګل
41. ټیلیپ
42. بنفشی

43. بوش
44. شریب

45. فرن
46. نبات
47. کیکټس-کیټسي

48. انګور
49. واښه
50. یو ډول زهر